Select Page

Moderne Datasentere

Når vi kaller våre datasentre for topp moderne, er dette fordi alle deler av designet er gjennomtenkt og bygget med kunnskapen om hva datasentre i dag må tilfredsstille, hva gjelder ytelse og sikkerhet. De fire pilarene i datasentre er lokasjon, redundans, katastrofesikring og nettverk.

Linjer

Datasenteret er koblet til fiberkabel med meget høy kapasitet. Når du leier hos oss levere vi linjer som er tilpasset din struktur/behov. Kjør alle dine applikasjoner rask og trygt over nettet.

Nettsky

Med servere fra ipd kan du bygge din egen nettsky. Du leier virtuelle eller fysiske servere inkludert drift og support av maskinvare, operativsystem, backup, sikkerhetssystemer, overvåking og patching. Redundant internettaksess med høy kapasitet og brannmurtjenester er også inkludert.